ΣΤΟ ΓΥΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΩΝ
Μη σκιάζεστε στα σκότη! Η λευθεριά σαν της αυγής το φεγγοβόλο αστέρι της νύχτας το ξημέρωμα θα φέρει.
Σελίδες
Σύνδεσμοι


Τάδε έφη Ιωάννης Καποδίστριας
893 αναγνώστες
Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2010
09:52

Όταν μιλάμε για ανθρώπους με ήθος και αγάπη προς τον πλησίον, πολιτικούς άντρες ανιδιοτελείς, με αίσθημα ευθύνης και πατριωτισμό, μόνο σε έναν μπορεί να πάει ο νούς μου...

 

«…Ελπίζω ότι όσοι εξ´ υμών συμμετάσχουν εις την Κυβέρνησιν θέλουν γνωρίσει μεθ´ εμού ότι εις τας παρούσας περιπτώσεις, όσοι ευρίσκονται εις δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς αναλόγως με τον βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ´ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η Κυβέρνησις εις την εξουσίαν της…»

                   

«…εφ´ όσον τα ιδιαίτερα εισοδήματά μου αρκούν διά να ζήσω, αρνούμαι να εγγίσω μέχρι και του οβολού τα δημόσια χρήματα, ενώ ευρισκόμεθα εις το μέσον ερειπίων και ανθρώπων βυθισμένων εις εσχάτην πενίαν».

 

Ιωάννης Καποδίστριας

πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδος, προς την Δ´ Εθνοσυνέλευση

 

Σχόλια

15/01 12:01  Θρασύβουλος Καλοχαιρέτας
Ωραιότατον!
15/01 16:56  jgeorg
Δεν το στέλνουμε στους κρατικοδιαιτους μας?... υπαλλήλους και επιχειρηματίες.
15/01 18:04  Frixos
Εφονεύσαμε τον Καποδίστρια.

Εφονεύσαμε τον Δραγούμη.

Οδηγήσαμε την πατρίδα εις την εντατική, πνέουσα τα λοίσθια.

Τι απέμεινεν πλέον για να νοιώθουμε υπερήφανοι?Το σχόλιό σας

Αναζήτηση
Προηγούμενα Άρθρα
Τελευταίες δημοσιεύσεις